یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: ایلنا - کد خبر: 464838
تاریخ انتشار: 11.12.1995
قیمت ماهی در تاریخ 11.12.1395
قیمت(تومان) انواع ماهی
40000 سالمون نروژ
22000 سنگ‌ سر طلایی
26000 حلوا سیاه
37000 راشگوی جنوب
35000 شوریده
8000 آزاد دزفولی
22000 هامور جنوب
14000 قزل آلا
14000 کپور
35000 شیر جنوب
مأخذ آمار: ایلنا - 11.12.1995 - کد خبر: 464838

 

Go to top