یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

درصد بیکاری جوانان در کشورهای اروپائی در سال 2000
منطقه یورو اتحادیه اروپا بلژیک بلغارستان چکسلواکی دانمارک آلمان ایستلند ایرلند یونان
10,5 9,1 15,8 7,8 8,8 4,6 6 6,3 8,8 24,6
اسپانیا فرانسه کروآتی ایتالیا سیپرن لتلند لیتاون لوکزمبورگ مجارستان مالتا
21,4 10,1 16,6 11,3 15,8 10 8,4 6,1 6,4 5,1
هلند اتریش لهستان پرتغال رومانی اسلونی اسلواکی فنلاند سوئد انگلستان
6,8 5,8 7,2 12,4 6,7 8,6 10,8 9,4 7 5,2

 

 

 

 

 

Go to top