پروهشگر ارجمند! اطلاعات کامل از وقایع و داده‌های اجتماعی، علمی و طبیعی در نزد مردم است، مردم به معنای عام و کامل آن. هر فردی نیز بخشی از مردم است که بخشی از اطلاعات عمومی جامعه را در خود دارد.ارسال اطلاعات شما برای ما، دانش کل جامعه و فرد فرد این اجتماع را بالا می‌برد و پروسه نزدیکی سیستم فکری توده‌ها را به واقعیت و در نتیجه، جدال انقلابی را تسریع می‌کند.

از همکاری و همیاری شما سپاسگزاریم و برایتان موفقیت و سلامتی آرزو داریم

 

 

Go to top