شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.rajanews.com/news/150814
تاریخ قرائت: 14.11.2017 - شناسه خبر : 150814
گفتار دکتر عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در تبریک سال جدید تحصیلی 1393
موضوع تعداد % از کل
تعداد مؤسسات آموزشی عالی کشور 2.500  
تعداد دانشجویان کشور 4.400.000  
تعداد دانشجویان رشته علوم انسانی 1.970.000 46
تعداد دانشجویان رشته‌های هنری   5,4
تعداد دانشجویان کاردانی 1.000.000 23
تعداد دانشجویان کارشناسی 2.800.000 66
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 410.000 10
تعداد دانشجویان دکترای تخصصی 40.000 0,9
تعداد دانشجویان فنی مهندسی   33,4
تعداد دانشجویان علوم پایه   7,2
تعداد دانشجویان رشته کشاورزی و دامپزشکی   6,2
تعداد دانشجویان علوم پزشکی   1,3
     
سهم دانشگاه‌ها از تعداد کل دانشجو    
1) دانشگاههای دولتی وزارت علوم   15
2) دانشگاه پیام نور   25
3) دانشگاه آزاد اسلامی   36
4) دانشگاه جامع علمی کاربردی   10
5) موسسات غیردولتی غیر انتفاعی   9,2
6) دستگاههای اجرایی   7,0
7) دانشگاه فنی و حرفه ای   3,5
     
سهم استان‌ها از کل تعداد دانشجویان    
1) استان تهران 710.000 16,6
2) استان اصفهان 310.000 7,25
3) استان خراسان رضوی 260.000 6,1
4) استان خراسان شمالی 42.000 0,9
رشته محل‌ها در وزارت علوم    
1) رشته حسابداری 230.000  
2) رشته حقوق 170.000  
3) رشته کمپیوتر (نرم افزار) 100.000  
4) رشته مهندسی کمپیوتر (نرم افزار) 80.000  
5) رشته مدیریت بازرگانی 70.000  
6) رشته مدیریت دولتی 63.000  
7) رشته روانشناسی 60.000  
http://www.rajanews.com/news/150814 - قرائت شده در 14.11.2017 - شناسه خبر : 150814 "}">مأخذ: http://www.rajanews.com/news/150814 - قرائت شده در 14.11.2017 - شناسه خبر : 150814

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص