شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: statista
تاریخ قرائت: 19.1.2018

جمعیت ایران 2007 - 2017
سال جمعیت به میلیون نفر
2007 71,37
2008 72,27
2009 73,2
2010 74,17
2011 75,15
2012 76,04
2013 76,94
2014 78,47
2015 79,48
2016 80,46
2017 81,42
مأخذ: statista - قرائت شده در 19.1.2018

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص