شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مار جمعیت ایران در سال 94
منبع آمار: وب برندینگ
آمار جمعیت استانها و درصد رشد نسبی آن‌ها
مکان جمعیت توزیع جمعیت متوسط رشد سالانه
آذربایجان شرقی 3.892.406,67 4,96 0,66
آذربایجان غربی 3.217.513,58 4,1 1,4
اردبیل 1.302.700,62 1,66 0,33
اصفهان 5.093.088,57 6,49 1,37
البرز 2.519.077,71 3,21 3,04
ایلام 580.721,96 0,74 0,43
بوشهر 1.075.120,39 1,37 3,11
تهران 12.720.950,04 16,21 1,44
چهارمحال بختیاری 933.863,70 1,19 0,86
خراسان جنوبی 690.588,28 0,88 0,81
خراسان رضوی 6.262.380,09 7,98 1,4
خراسان شمالی 902.473,32 1,15 1,35
خوزستان 4.732.099,24 6,03 1,17
زنجان 1.059.425,20 1,35 1,04
سمنان 659.197,90 0,84 1,37
سیستان و بلوچستان 2.644.639,21 3,37 1,05
فارس 4.802.727,59 6,12 1,17
قزوین 1.255.615,06 1,6 1
قم 1.200.681,90 1,53 1,93
کردستان 1.561.671,23 1,99 0,73
کرمان 3.068.409,29 3,91 2,07
کرمانشاه 2.032.526,87 2,59 0,69
کهگیلویه و بویر احمد 690.588,28 0,88 0,76
گلستان 1.852.032,21 2,36 1,9
گیلان 2.589.706,05 3,3 0,62
لرستان 1.828.489,42 2,33 0,44
مازندران 3.209.665,99 4,09 1,02
مرکزی 1.475.347,69 1,88 0,91
هرمزگان 1.647.994,76 2,1 2,37
همدان 1.836.337,02 2,34 0,64
یزد 1.122.205,96 1,43 1,63
جمعیت کشور 78.460.245,81 99,98  
میانگین رشد سالانه     1,249
آمار جمعیت ایران در سال 94 و اهیمت آن - وب برندینگ

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص