شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اقتصاد نیور - کد خبر: 163562
تاریخ قرائت: 10.5.2019

نتایج سرشماری 1395 اعلام شد

به گزارش ایسنا، امید علی پارسا ، رئیس مرکز آمار ایران ، در نشست خبری اعلام نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 که امروز 23 اسفند برگزار شد، اظهار کرد: کل جمعیت کشور در سال 1395 به 79 میلیون و 926 هزار و 270 رسید که نسبت به سال 1390 نزدیک به 4 میلیون و 776 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین تعداد خانوار ایرانی در سال 1395 به 24 میلیون و 196 هزار و 35 رسیده است که نسبت به سال 1390، 3 میلیون خانوار افزایش یافته است.

پارسا همچنین بیان کرد: طبق اطلاعات آخرین سرشماری تعداد خانوار شهری در سال 1395 معادل 18 میلیون و 125 هزار خانوار بوده که نسبت به سال 1390 به اندازه دو میلیون و 698 هزار و 640 خانوار افزایش یافته است.

همچنین به گفته پارسا بعد خانوار در سال 1390 معادل 3,5 درصد بود که با کاهش 0,2- درصدی در سال 1395 به 3,180 رسید. بعد خانوار شهری نیز در سال 1390، 3,5 درصد بوده است که با 0,2- درصدی در سال 1395 به 3,3 درصد رسیده است. بعد خانوار روستایی در سال 1390، 3,7 درصد بود که با تغییراتی معادل 0,3 درصد به 3,4 درصد رسیده است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران در سال 1395، 40 میلیون و 498 هزار و 442 مرد در کشور زندگی کرده‌اند که دو میلیون و 592 هزار و 773 نفر نسبت به سال 1390 افزایش یافته است. تعداد زنان در سال 1395 معادل 39 میلیون و 427 هزار و 828 نفر بوده‌اند که نسبت به سال 1390، 2 میلیون و 183 هزار و 828 نفر افزایش یافته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین بیان کرد: نسبت جنسی در سال 1395 به 103 رسیده و یک درصد از سال 1390 افزایش یافته است.

او اضافه کرد: همچنین جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال 1395 معادل 59 میلیون و 146 هزار و 847 نفر بوده است که نسبت به سال 1390 معادل 5 میلیون و 500 هزار و 186 نفر افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی ولی با کاهش محسوسی رو به رو بوده است. در سال 1395 معادل 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر ساکن در روستاها بوده‌اند که نسبت به سال 1390 معادل 772 هزار و 383 نفر کاهش یافته است.

پارسا بیان کرد: همچنین نسبت روستانشینی جمعیت در سال 1395 معادل 25,9 درصد رسیده است که منفی 2,7 درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت در سال 1395 به 1,24 درصد رسیده که نسبت به سال 1395 صفر درصد افزایش داشته است.

مأخذ: اقتصاد نیور - کد خبر: ۱۶۳۵۶۲ - تاریخ قرائت 10.5.2019

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص