شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ قرائت: 5.7.2019
نرخ باروری جمعیت در ایران 2007-2017
2007 1,79
2008 1,78
2009 1,77
2010 1,77
2011 1,76
2012 1,74
2013 1,73
2014 1,71
2015 1,69
2016 1,66
2017 1,64
Quelle: Statista. gelesen: 5.7.2019

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص