پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: تنظیم از مسئول سایت
عشایر ایران - جمعیت و نسبت به کل جمعیت کشور
نام مکان تعداد درصد (نسبت به کل جمعیت)
بختیاری خوزستان، زاگرس مرکزی، اصفهان 2250000 0,5٪
بلوچی بلوچستان 500000 1%
ترکمن شرق دریای مازندران 1000000 2%
کرد غرب ایران، شمال خراسان 7000000 7%
لر لرستان 500000 1%
عرب خوزستان، سواحل خلیج فارس 1000000 2%
قشقایی فارس، خوزستان 250000 0,50%
شاهسون آذربایجان 50000 0,10%
باسری فارس 80000 0,20%

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص