سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن آوری اطلاعات و آما
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولدهای نصب شده
سال
ظرفیت نامی (هزار کیلو وات) تولید ناخالص برق کشور (میلیون کیلو وات ساعت)
جمع مؤسسات تابع وزارت نیرو سایر مؤسسات جمع مؤسسات تابع وزارت نیرو سایر مؤسسات
1375 27077 22420 4657 90851 85825 5026
1380 34233 28043 6190 129996 124275 5721
1385 45151 40909 4242 192534 181538 10996
1390 65212 52252 12960 140063 208412 31650
1393 73152 35075 38077 274480 133151 151329
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن آوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص