سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://iranmarja.com/News/182586/قیمت-ناچیز-سوخت-علت-بازدهی-پایین-نیروگاه%E2%80%8Cهاست
درصد بازدهی نیروگاه‌های برق
موضوع درصد
چرخه ترکیبی 46%
بخاری 36%
گازی 27,90%
http://iranmarja.com/News/182586/قیمت-ناچیز-سوخت-علت-بازدهی-پایین-نیروگاه%E2%80%8Cهاست

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص