شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران
تاریخ قرائت: 14.7.2019

ابعاد فاجعه کودکان کار 1389

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، چهار شنبه 19 تیر در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران گفت: «22 خرداد نسبت به جمع آوری کودکان کار اقدام کردیم که از 249 هزار کودک کار 189 هزار نفر اتباع خارجی بودند.»

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص