دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با 36 کشور عضو می‌باشد که در سال 1961   تأسیس شد. این سازمان در عین حال یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار در آنها مطلع میسازد.    اداره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است. 
     
 
جایگاه [آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌ بر آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.    NationMaster یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.

مؤسسات آماری کشورهای جهان:  https://www.laenderdaten.de/statistische_aemter/a-z.aspx
  کل صادرات ایران از 2007 تا 2017
سال میلیارد دلار
2007 88,73
2008 113,67
2009 78,83
2010 101,32
2011 132
2012 104
2013 82,5
2014 88,8
2015 63,1
2016 73
2017 92
مأخذ: Statistika - قرائت شده در 27.4.2018
سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای - 1397
موضوع % سهم نسبت به کل واردات مبلغ به دلار مدت % رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل
واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه 76      
کالاهای واسطه‌ای   28,5 میلیارد 11 ماهه امسال  
کالاهای سرمایه‌ای   7,5 میلیارد    
کالاهای مصرفی 18,2      
قطعات منفصله خودرو   3,6 میلیارد 11 ماهه امسال 106
مأخذ: تجارت نیوز - کد خبر 222379 - 2.1.1397

 

 با مقایسه سهم واردات ایران از کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای امروز با سال قید شده در جدول به شرایط اسفناک اقتصاد ایران میتوان پی برد.

 

گزیده اطلاعات گردشگری 1395

در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سـعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شـیراز بـا رقـم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهاي تاریخی، بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده اسـت. همچنـین در سـال 1395 تعـداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. درسال 1395 ،هیچ زائري تحت عنوان تمتع و عمره وجود نداشـته و در همین سال زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور

 

 

رشد نرخ تولد، طول عمر و بیسوادی زنان در سطح جهانی
منطقه نرخ تولد طول عمر در سالهای ٪ بیسوادی زنان بین ۱۵ و ۲۴ ساله
کشورهای اتحادیه اروپا(1) 2,6 1,8 1,5 77,3 81,4 --- ---
اروپا و آسیای مرکزی 2,9 2,5 1,6 72,2 73,5 4,o 1,7
شرق آسیا و پاسیفیک 4,1 3 2,1 65,8 70,9 14,6 3,7
جنوب آسیا 6,6 5,3 3,3 53,4 63 61,1 40,5
ایالات متحده آمریکا 3,7 1,8 2,1 77,5 80    
آ»ریکای لاتین و کاریبیک 6 4,1 2,6 67,6 73,7 11,3 5,5
شرق نزدیک و شمال آفریقا 7,2 6,2 3,4 59,4 69,4 53,6 23,5
آفریقا جنوب صحرا 6,6 6,6 5,2 49,4 47,4 56 26,7
کل جهان 4,6 3,7 2,7 64,6 68,5 30,3 18,9
1) بلژیک، آلمان، فنلاند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکرامبوگ، هلند، اتریش، پرتغال و اسپانیا
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار

 

آمارهای کلی جمعیت و درصدها
1 نرخ رشد جمعیت 1390-1395 1,24%
2 نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 3,80%
3 بعد خانوار 1395 3,3
4 ضریب جینی 1394 0,39
5 نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 40,50%
6 نرخ با سوادی (6 ساله و بیشتر) 1395 87,60%
7 امید به زندگی در بدو تولد (مردان) 72,1 سال
8 امید به زندگی در بدو تولد (زنان) 74,6 سال
9 جمعیت 1395 79.926.270 نفر
10 نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 1,90%
11 میزان شهر نشینی 1395 74%
12 ضریب نفوذ اینترنت 1394 (جمعیت 6 ساله و بیشتر) 45,30%
13 نرخ بیکاری 1397 12%
14 نرخ تورم: اسفند ماه 1397 (براساس سال پایه 90) 26,90%
مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 14.4.2019

 

نرخ بیکاری در 43 کشور دنیا
کشور نرخ بیکاری کشور نرخ بیکاری
سوئد 8,4 سوئیس 3,1
آمریکا 5,7 عربستان 6
چين 4,1 ترکيه 10,7
ژاپن 3,6 استراليا 6,4
بريتانيا 5,7 ھنگکنگ 3,3
کانادا 6,6 ھند 8,8
حوزه يورو 11,2 اندونزی 5,9
اتريش 4,8 مالزی 3
بلژيک 8,5 پاکستان 6,2
فرانسه 10,2 سنگاپور 1,9
آلمان 6,5 کره جنوبی 3,8
يونان 25,8 تايوان 3,8
ايتاليا 12,6 تايلند 1,1
ھلند 8,9 آرژانتين 6,9
اسپانيا 23,4 برزيل 5,3
چک 7,7 شيلی 7,7
دانمارک 5 کلمبيا 10,8
مجارستان 7,4 مکزيک 4,4
نروژ 3,7 ونزوئ 5,5
لھستان 12 مصر 12,9
روسيه 5,5 ايران 17,5
آفريقایجنوبی 24,3 ... ...
مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی - قرائت شده در 4.4.2017

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص