جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: دنیای اقتصاد
تاریخ قرائت: 13.6.2020
تعداد زندانیان در ایران منهای زندانیان سیاسی 1396

تعداد کل زندانیان (تاسال ۹۶) 

250 هزار نفر

درصد مردان زندانی 

98 درصد

درصد زنان زندانی

2 درصد(40 درصد بدون ملاقات کننده)

میزان تاهل 

64 درصد متاهل

جرم اول زندانی شدن

مواد مخدر

علل تاثیر گذار زندانی شدن

73 درصد به علت فقر

علل تاثیر گذارزندانی شدن

53 درصد دوست ناباب

علل تاثیر گذار زندانی شدن

43 درصد کم سوادی

علل تاثیر گذار زندانی شدن

17 درصد رفتارهای پرخطر

تعداد زندانیان جرائم مالی

29 هزار نفر

تعداد زندانیان جرائم مالی غیر عمدمالی

18 هزار نفر

تعداد زندانی دیات

2 هزار نفر

تعداد زنان زندانی جرائم غیرعمد مالی

360 نفر

درصد تاهل در زندانیان جرائم مالی

86 درصد

تعداد زندانیان مهریه

بیش از 3 هزار نفر

بیشترین استان های دارای زندانیان جرائم غیرعمد

فارس، تهران، اصفهان

مأخذ: سایت دنیای اقتصاد - قرائت شده در 13.6.2020

تحقیقات فکت‌نامه نشان می‌دهد، بر اساس آخرین آمار رسمی، جمعیت زندانیان ایران در سال 1395، 217 هزار نفر است و آمار ورودی زندان‌ها نه 430 هزار نفر گفته شده از سوی رییس انجمن مددکاری، بلکه 460 هزار نفر بوده است.

اگر این آمار را به ساعت حساب کنیم، یعنی هر ساعت بیش از 52 نفر در ایران به زندان رفته‌اند که اختلاف زیادی با عدد گفته شده ندارد.“ (سایت فاکت نامه - قرائت در 13.6.2020)

 

در آمارهای فوق تعداد زندانیان سیاسی کشور که چند صدهزار میباشد، ذکر نشده است

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص