پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Zeitschrift Stern Nr. 42
تاریخ ایجاد: 2017
ضرر دو بانک بزرگ جهانی در بازار بورس 2007-2017
بانک 2007 2017
Deutsche Bank 100 80,40%-
Commerzbank 100 93,50%-
Quelle: Zeitschrift Stern Nr. 42 - 2017

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص