سینما

  • اقتاس از: http://www.cinemadaran.ir/Ar_News/1392/02/News_In_1392-02-28.html
  • مأخذ: آماده سازي و تنظيم خبر: مدير سايت
  • تاریخ ایجاد: 28.2.1392
تعداد سینماهای ایران و رابطه آنها با جمعیت و شهرها
تعداد شهرهای کشور : 1141
247 سالن سینما (پرده) در کشور به فعالیت نمایش فیلم مشغول هستند.
تعداد شهرهای دارای سینما: 60
تعداد شهرهای فاقد سینما: 1081
جمعیت کشور: 75093444
جمعیت کشور بر اساس دسترسی به سینما: 31819679
جمعیت کشور بر اساس عدم دسترسی به سینما: 43273765
جمعیت شهری که به سینما دسترسی ندارند: 21826982
جمعیت روستایی: 21446783
بیشترین جمعیت شهری در استان که به سینما دسترسی ندارند: استان تهران با جمعیت 2634627
استان قم تنها استانی است که تمام جمعیت این استان به سینما دسترسی دارند.
بیشترین تعداد سینما در شهر تهران با 106 سالن سینما است.
بیشترین تعداد سینما در استان تهران با 110 سالن سینما است.
استان‌ های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویراحمد فاقد سینما هستند.
استان مازندران با 7 شهر بالاترین سرانه شهری دارای سینما را به خود اختصاص داده است.
اطلاعات این گزارش از آخرین آمار مرکز آمار ایران و گزارش سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استخراج شده است.
منبع خبر: خبرگزاری مهر | کافه سینما
آماده سازي و تنظيم خبر: مدير سايت | 28 اردیبهشت ماه 1392

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما