• اقتباس از: وزارت نيرو. شركت مادر تخصصي توانير. معاونت تحقيقات و منابع انساني. دفتر فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار
  • منبع آمار: وزارت نيرو

شبکه توزيع برق كشور در پايان سال به تفكيك استان: 1394

استان طول خطوط شبكه فشار متوسط توزيع (كيلومتر) طول خطوط شبكه فشار ضعيف توزيع ( كيلومتر) تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع (دستگاه) ظرفيت ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع (مگا ولت آمپر)
جمع.............. 406973 344810 110458 628815
آذربايجان شرقي.............. 17108 14779 3560 22126
آذربايجان غربي.............. 14755 11643 2410 17933
اردبيل.............. 7136 6012 877 6197
اصفهان.............. 25013 26044 7916 41414
البرز.............. 4930 7338 2781 13310
ايلام.............. 4451 2507 876 5338
بوشهر.............. 7319 6074 3162 13968
تهران.............. 22702 40335 19000 57417
چهارمحال و بختياري.............. 6373 4712 1007 7829
خراسان جنوبي.............. 12161 5089 949 8668
خراسان رضوي.............. 32120 22797 6503 36174
خراسان شمالي.............. 5915 4267 712 5746
خوزستان.............. 21495 18115 11982 49764
زنجان.............. 8018 5538 1412 8951
سمنان.............. 6968 3877 1262 7194
سيستان و بلوچستان.............. 22977 11820 2539 20386
فارس.............. 34448 23992 7781 60665
قزوين.............. 6849 5008 1822 11228
قم.............. 3744 3619 1763 6941
كردستان.............. 10038 5435 1317 11204
كرمان.............. 30011 20438 4870 39086
كرمانشاه.............. 11348 6618 1961 15964
كهگيلويه و بويراحمد.............. 4744 3383 1109 7046
گلستان.............. 7194 7168 2108 15498
گيلان.............. 8808 18816 2975 17624
لرستان.............. 9382 5579 1721 14431
مازندران.............. 14620 21078 5207 39252
مركزي.............. 11320 8106 2271 15104
هرمزگان.............. 14929 9166 4614 22900
همدان.............. 10082 7740 2159 15438
يزد.............. 10017 7718 1831 14019
مأخذ - وزارت نيرو. (ر. پ).
- وزارت نيرو. شركت مادر تخصصي توانير. معاونت تحقيقات و منابع انساني. دفتر فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.