راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • اقتاس از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
  • مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
  • تاریخ ایجاد: 1383

وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور

درصد تغییر سال  
1383 1382 1383 1382 1381 موضوع
0,6 5,4 231,9 214,5 203,6 تعداد کامیون
12,3 7,7- 16,8 16,7 18,1 تعداد اتوبوس 1
1,7 2,2 41,9 41,2 40,3 تعداد مینی بوس
18,4 7,4 10,3 8,7 8,1 تعداد سواری کرایه
1- شامل اتوبوس‌های ۳۰ سال و بالاتر نمی‌باشد.
مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما