راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • مأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
  • تاریخ ایجاد: 3.6.2021

خلاصه آمار حمل و نقل جاده‌ای 1397

امکانات و زیرساخت واحد سال 1390 سال 1397
اطلاعات پایه‌ای امکانات زیرساخت
طول آزاد راه کیلومتر 2.053 2.401
طول بزرگراه کیلومتر 11.652 18.122
طول راه اصلی کیلومتر 22.052 25.814
طول راه فرعی کیلومتر 43.258 42.536
طول راه روستائی آسفالت کیلومتر 95.164 110.318
طول راه روستائی شوسه کیلومتر 31.099 22.162
تعداد پایانه‌های باری بهره برداری پایانه 55 78
تعداد پایانه‌‌های عمومی مسافری فعال پایانه 289 306
تعداد پایانه‌های مرزی فعال (باری - مسافری) پایانه 23 27
تعداد مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و تیرپارک‌های بهره برداری شده مجتمع 404 746
عملکرد جا بجائی بار و مسافر
میزان کالاهای حمل شده در سطح کشور (با بارنامه) میلیون تن 356 442
تن کیلومتر بار جا بجا شده میلیون تن کیلومتر 178.679 223.170
متوسط عمر ناوگان عمومی باری جاده‌یی سال 15/7 17/52
تعداد مسافر جا بجا شده در سطح کشور (با صورت وضعیت) میلیون نفر 236 148
نفر-کیلومتر مسافر جا بجا شده در سطح کشور (با صورت وضعیت) میلون نفر کیلومتر 58.400 43.681
عملکرد ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی
میزان واردات به کشور توسط کامیون هزار تن 2.218 1.758
میزان صادرات از کشور توسط کامیون هزار تن 5.698 7.623
میزان ترانزیت کالا از کشور (توسط جاده) هزار تن 9.245 9.079
اطلاعات پایه‌ای ایمنی و ترافیک
تعداد راهدارخانه‌های فعال موجود در سطح کشور تعداد 625 697
تعداد پاسگاه‌های پلیس راه پایگاه 225 239
تعداد نقاط پر حادثه رفع شده نقطه 1.004 523
سوانح و حوادث رانندگی
تعداد کل کشته شدگان تصادفات (برون و درون شهری) هزار نفر 20 15/2
تعداد کل مجروحین تصادفات (برون و درون شهری) هزار نفر 297 370
مأخذ: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - قرائت در 3.6.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما