راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • مأخذ: https://fa.wikipedia.org/wiki

آزاد راه‌ها

تقاطع‌های مهم شهرهای مهم شهر مقصد شهر مبدا مسافت (کیلومتر) شماره جاده نشان
جاده ۴۹ لوشان، منجیل، رودبار رشت قزوین ۱۳۸ آزادراه ۱ 1
بزرگراه محمدعلی جناح، جاده ۳۲، جاده ۵۹، آزادراه ۱، جاده ۴۹، جاده ۳۵، جاده ۲۴ کرج، قزوین، زنجان تبریز تهران ۶۰۰ آزادراه ۲ 2
بزرگراه آزادگان، جاده ۴۸، جاده ۵۶، جاده ۳۷، جاده ۳۹، جاده ۴۱، جاده ۹۶ پردیس، پرند، ساوه، سلفچگان، اراک، شازند، بروجرد، خرم آباد،اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام خمینی سربندر تهران ۴۱۵ آزادراه ۵ 5
آزادراه ۵، جاده ۶۵، جاده ۴۸، جاده ۴۷   همدان ساوه ۱۷۵ آزادراه ۶ 6
بزرگراه کاظمی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه شمالی بهشت زهرا، جاده ۷۱، جاده ۶۵، جاده ۴۷، جاده ۶۲، جاده ۵۱ قم، کاشان، نجف‌آباد زرین شهر تهران ۴۶۵ آزادراه ۷ 7
جاده ۶۵   اصفهان شاهین شهر ۳۲ آزادراه ۹ 8
    چالوس تهران   آزادراه تهران - شمال (افتتاح نشده) 9
https://fa.wikipedia.org/wiki

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما