راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • اقتاس از: وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور - دفتر فناوري اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

وزن بار جا به جا شده(1) توسط وسائل نقلیه باری عمومی جاده‌ای 1395-1396 (هزار تن)

سال خروجی ورودی جا به جائی در داخل
1380 108354 108354 40546
1390 241480 241480 104343
1395 282645 282645 104870
1396 312885 312885 115462
1) اطلاعات مندرج، مربوط به میزان باري است که براي حمل آن بارنامه صادر شده است.
اقتباس از- وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور - دفتر فناوري اطلاعات - جدول 8-12 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما