راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • اقتاس از: نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

 تعداد انواع وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شمارهگذاري شده (دستگاه)

سال جمع سواری اتوبوس مینی بوس وانت و کامیونت کامیون تریلی موتورسیکلت تاکسی آمبولانس ماشین آلات کشاورزی سایر(1)
1380 451984 (2)271886 2689 1306 44038 6037 1677 124351 ... ... ... ...
1390 2482718 1378860 2792 2534 200035 22003 ... 813386 39460 1730 6169 15749
1395 2182506 1265678 1260 929 82061 10326 ... 736953 48623 602 25991 10083
1396 1752238 1463212 1477 851 75767 7850 ... 153119 16005 775 23239 9943
1- شاملکامیون کشنده، نیمه یدك و جرثقیل است.
2 - شامل آمبولانس نیز میباشد.
اقتباس از: نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - جدول 5-12- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما