کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: Statista ذکر کشور و تعداد اعتصابات در 1000 نفر از سایت
  • تاریخ ایجاد: 2018

اعتصابات و تظاهرات کارگری در کشورهای اروپائی 2018

# کشور تعداد اعتصابیون در هر 1000 نفر جمعیت هر کشور تعداد اعتصابیون هر کشور اعتصاب نسبت به جمعیت
1 فرانسه 132 67060000 8851920 13,2
2 بلژیک 84 11400000 957600 8,4
3 کانادا 80 36990000 2959200 8
4 اسپانیا 63 46450000 2926350 6,3
5 نروژ 55 5320000 292600 5,5
6 فنلاند 71 5510000 391210 7,1
7 دانمارک 124 5780000 716720 12,4
8 ایرلند 28 4900000 137200 2,8
9 انگلستان 23 66440000 1528120 2,3
10 آلمان 15 83130000 1246950 1,5
11 هلند 14 17320000 242480 1,4
12 پرتغال 14 10280000 143920 1,4
مأخذ: ذکر کشور و تعداد اعتصابات در 1000 نفر از سایت Statista بقیه محاسبات از نویسنده

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما