کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: نشریه Bilanz
  • تاریخ ایجاد: 2018

بزرگترین ثروتمندان آلمان 2018

ثروت به میلیارد یورو تعداد ثروتمندان فاصله ثروت
212,96 11 از 39,50 تا 10 میلیارد یورو
110,2 15 کمتر از 10 تا 6 میلیارد یورو
222,05 69 کمتر از 6 تا 2 میلیارد
118,35 92 کمتر از 2 تا 1 میلیارد یورو
298,34 792 کمتر از 1 میلیارد یورو تا 140 میلیون یورو
961,90 979 جمع کل
مأخذ: نشریه Bilanz - سال 2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما