کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397
  • تاریخ ایجاد: 2000

رشد جهانی اشتغال زنان (درصد اشتغال زن نسبت به کل اشتغال) 1960-2000

سال کشورهای اتحادیه اروپا(1) اروپا و آسیای مرکزی شرق آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ایالات متحده آمریکا آمریکای لاتین و کاریبیک خاور نزدیک و شمال آفریقا آفریقا جنوب صحرا کل جهان
1960 31,2 45,7 39,5 33,9 31,7 20,8 20,7 42,1 35,5
1980 36,4 46,7 42,5 33,8 41 27,8 23,8 42 39,1
2000 41,3 46,3 44,4 33,4 46 34,8 27,7 42 40,6
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما