کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: https://www.daimler.com/investoren/berichte-news/geschaeftsberichte/2018 + https://www.finanzen.net/bilanz_guv/BMW
  • تاریخ ایجاد: 2017-2018

غارت کارگران توسط کنسرن‌های بین المللی2017-2018

سال نام شرکت رشته تولید درآمد سود کل کارکنان کارگر مقدار ارزشی که کارگردرهر سال تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون) مقدار ارزشی که کارگردرهر روز تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون)
      به میلیون به میلیون نفر نفر #    
2017 گاز پروم روسیه انرژی 111.982,60$ 12.249,90$ 269.600 268.500 45.606,48$ 124$
2017 Faw-Group چین ماشین سازی 69.524,40$ 2.855,80$ 123658 121000 23.601,65$ 64,66$
2017 سابیک عربستان سعودی1 شیمی 39.939,10$ 4.914,90$ 34.000 30.000 163.830,00$ 448,85$
2018 دیملر بنز2 ماشین سازی 167,40€ 11,10€ 280.000 275.000 40.363,63€ 110,58€
2018 ب.م.دبلیو (BMW)3 ماشین سازی 97,50€ 8.988,00€ 130000 124,9 80.064,05€ 219,35€
2017 3M آمریکا4 شیمی 31.657,00$ 4.858,00$ 91.536 90500 53.679,56$ 147,07$
1. Sabic: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung (Quelle: MLPD)
https://www.daimler.com/investoren/berichte-news/geschaeftsberichte/2018
https://www.finanzen.net/bilanz_guv/BMW
4. 3M America: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung (Quelle: MLPD)

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما