کار و سرمایه در سطح بین المللی

  • مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
  • تاریخ قرائت: 10.8.2018

متوسط ساعت کار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفکیک جنس 2015 - 2016

زن مرد جمع سال کشور
51 49 50 2016 قطر
39 53 49 2016 بنگالادش
35 51 47 2016 پاکستان
41 49 46 2016 ترکیه
44 46 46 2016 مالزی
39 45 44 2015 عربستان سعودی
42 47 44 2015 سنگاپور
40 46 44 2015 جمهوری کره
43 44 43 2016 هنگ کنگ
43 43 43 2016 تایلند
32,3 44,6 42,5 2016 ایران
42 42 42 2016 فیلیپین
37 42 40 2015 اندونزی
33 43 39 2016 ژاپن
34 42 38 2016 ارمنستان
36 39 38 2015 قزاقستان
35 38 37 2016 جمهوری آژربایجان
34 38 37 2016 قرقیزستان
34 40 37 2016 اسپانیا
33 39 36 2016 فرانسه
31 40 36 2016 آلمان
31 40 36 2016 انگلستان
29 37 33 2016 استرالیا
مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - قرائت شده در 10.8.2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما