معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: Deutsche Welle
  • تاریخ قرائت: 18.6.2020

اطلاعاتی در مورد آوارگان جهان 2020

موضوع تعداد سال افزایش نسبت به سال قبل
تعداد آوارگان جهان 79.500.000 2019 9.000.000
تعداد آوارگان جهان 40.000.000 2010  
تعداد آوارگان جهان 80.000.000 2020 500.000
تعداد پناهندگان در آلمان 1.150.000 2019 83.000
پناهنده به کشورهای دیگر 29.500.000    
آواره در کشور خود 45.700.000    
در مورد آن‌ها هنوز تصمیم گرفته نشده است   2019 4.000.000
بیشتر پناهجویان از سوریه = 3,7 میلیون. ونزوئلا = 2,7 میلیون. افغانستان = 2,2 میلیون. و سودان جنوبی = 1 میلیون
کشورهای میزبان بیشترین پناهنده: ترکیه = 3,5 میلیون. کلمبیا = 2 میلیون. پاکستان و اوگاندا = 1,5 میلیون
مأخذ: Deutsche Welle - قرائت شده در 18.6.2020

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما