معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_74504470/international-leid-und-tod-durch-drogen-187-000-sterben-durch-sucht.html
  • تاریخ ایجاد: 2014

اعتیاد در سطح جهانی 2014

وسعت زمینی که در افغانستان، لائوس و میامی تریاک کاشته می‌شد ۳۵۰ هزار هکتار است. افغانستان با ۲۲۴ هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش مهم‌ترین کشور تولید کننده تریاک است. به بیان دیگر ۸۰ درصد تریاک خام جهان را تولید می‌کند.

بر مبنای تخمین سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴۶ میلیون نفر به طور غیر قانونی مواد مخدر مصرف کرده‌اند. معتاده و مریض‌های ناشی از اعتیاد ۲۷ میلیون نفرند که این تعداد مساوی جمعیت مالزیست. از این جمعیت ۱۸۷ هزار نفر بر اثر اعتیاد با مرگ زود رس زندگی را ترک کرده‌اند

منبع آمار:  

http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_74504470/international-leid-und-tod-durch-drogen-187-000-sterben-durch-sucht.html


 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما