معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: Statista
  • تاریخ ایجاد: 3.6.2021

تعداد کسانی که به آنها در کشورهای یاد شده آمپول مصونیت تزریق شده است 2021

از ابتدای سال 2020 تا 30 ماه مه 2021
تمام جهان 1869977276
چین 620974000
آمریکا 294928850
اتحادیه اروپا 243650146
هند 212066614
برزیل 66621621
انگلستان 64592019
آلمان 49255748
فرانسه 36208507
ایتالیا 34234814
مکزیک 29861331
ترکیه 28825678
اندونزی 26889189
ماخذ: Statista - قرائت شده در 3.6.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما