معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: htp://www.thruler.org
  • تاریخ ایجاد: 25.11.2018

فقر و ثروت در جهان

80% مردم دنیا ثروتی ندارند

2% ثروتمند به اندازه نیمی از جمعیت دنیا ثروت دارند.

کل ثروت جهان 223 ترلیون دلار است

1% ثروتمندان 43% کل ثروت دنیا را در دست دارند.

 مردم جهان فقط 6% کل ثروت را در اختیار دارند.

300 ثروتمند اول دنیا به اندازه 3 میلیارد نفر ثروت دارند یعنی از کل ثروت آمریکا، هند، چین و برزیل بیشتر است.

تا 200 سال پیش کشورهای غنی فقط 3% از کشورهای فقیر ثروتمندتر بودند. در 1960 کشورهای غنی 35 برابر ثروتمندتر شدند. و امروز 80 برابر ثروتمندترهستند.

شرکت‌های بزرگ سالی 900 میلیارد دلار به علت عدم پرداخت مالیات از کشورهای فقیر بیرون میکشند.

کشورهای فقیر هر ساله 600 میلیارد دلار به عنوان بدهی وام‌های خود به کشورهای غنی پرداخت می‌کنند.

در مجموع هر سال 2 ترلیون دلار از کشورهای فقیر به کشورهای غنی سرازیر می‌شود

htp://www.thruler.org

25.11.2018

 

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما