معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی
  • تاریخ قرائت: 4.4.2017

نرخ بیکاری در 22 کشور دنیا 2017

نرخ بیکاری کشور نرخ بیکاری کشور
3,1 سوئیس 8,4 سوئد
6 عربستان 5,7 آمریکا
10,7 ترکيه 4,1 چين
6,4 استراليا 3,6 ژاپن
3,3 ھنگکنگ 5,7 بريتانيا
8,8 ھند 6,6 کانادا
5,9 اندونزی 11,2 حوزه يورو
3 مالزی 4,8 اتريش
6,2 پاکستان 8,5 بلژيک
1,9 سنگاپور 10,2 فرانسه
3,8 کره جنوبی 6,5 آلمان
3,8 تايوان 25,8 يونان
1,1 تايلند 12,6 ايتاليا
6,9 آرژانتين 8,9 ھلند
5,3 برزيل 23,4 اسپانيا
7,7 شيلی 7,7 چک
10,8 کلمبيا 5 دانمارک
4,4 مکزيک 7,4 مجارستان
5,5 ونزوئ 3,7 نروژ
12,9 مصر 12 لھستان
17,5 ايران 5,5 روسيه
... ... 24,3 آفريقایجنوبی
مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی - قرائت شده در 4.4.2017

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما