معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • مأخذ: Statista
  • تاریخ ایجاد: 17.5.2016

نرخ بیکاری در آلمان از سال 1995 تا 2016

درصد سال
9,4 1995
10,4 1996
11,4 1997
11,1 1998
10,5 1999
9,6 2000
9,4 2001
9,8 2002
10,5 2003
10,5 2004
11,7 2005
10,8 2006
9 2007
7,8 2008
8,1 2009
7,7 2010
7,1 2011
6,8 2012
6,9 2013
6,7 2014
6,4 2015
6,5 2016
Statista 17.5.2016

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما