معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • نویسنده: Stefan Engel
  • اقتاس از: MLPD: Die Krise der bürgerlischen Ideologie und des Opportunismus
  • مأخذ: Spiegel
  • تاریخ ایجاد: 20.5.2020
تغییر افکار عمومی در مورد جهانی شدن (Globalisierung)
جهانی شدن یک شانس جهانی شدن یک ریسک تاریخ
38,80% 57,70% 20.5.2020
63,50% 38,80% 20.5.2017
منبع: مجله‌ی Spiegel 20.5.2020

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما