معضلات اجتماعی بین‌المللی

  • اقتاس از: گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
  • مأخذ: حزب کمونیست ایران
  • تاریخ ایجاد: 18.6.2022
تعداد آوارگان جنگی  و میلیونرهای مهاجر
رشد نسبت به سال قبل سال تعداد میلونرهای مهاجر به هزار رشد نسبت به سال قبل سال تعداد آوارگان جنگی به میلیون
3,5 2021 88 8% 2021 89,3
منبع: گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد – اقتباس از سایت جزب کمونیست ایران

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما