محیط زیست بین المللی

  • مأخذ: ایسنا
  • تاریخ ایجاد: 10.8.1395
  • کد خبر: 95081006811

300 میلیون کودک، ساکن آلوده‌ترین شهرهای جهان هستند

به گزارش ایسنا، در بررسی یونیسف آمده است 300 میلیون کودک در مناطقی از جهان زندگی می‌کنند که بالاترین سطح آلودگی هوا را دارند و دودهای سمی بیش از شش برابر استانداردهای بین‌المللی است.

صندوق کودکان ملل متحد هشدار داده است سطح آلودگی هوای جهانی در مرگ سالانه 600 هزار کودک نقش دارد که از مجموع مرگ و میرهای ناشی از مالاریا و ایدز (HIV) بیشتر است.

مچنین از میان 300 میلیون کودکی که در معرض میزان فزآینده‌ای از آلودگی هوا قرار دارند 220 میلیون نفر در جنوب آسیا زندگی می‌کنند و در هند بسیاری از آلوده‌ترین شهرهای جهان وجود دارد. علاوه بر این 70 میلیون کودک در مناطق شرق آسیا از هوای بسیار سمی استنشاق می‌کنند.

مأخذ:  ایسنا -  کد خبر: 95081006811 دوشنبه 10.8.1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما