نفت و گاز

  • اقتاس از: داده‌های سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت (اوپک) +
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1396

 ذخایر شناخته شده نفت خام جهان برحسب منطقه 1990 - 2017 (میلیون بشکه)

منطقه 1990 1995 2000 2010 2015 2016 2017 2018
جهان 993278 1018867 1086648 1459765 1487893(1) 1492164 1482773  
آسیا و اقیانوسیه 35943 37966 42681 47227 48385(1) 49003 47786  
آفریقا 58599 71515 93307 125623 127969(1) 128359 127370  
آمریکای شمالی 31839 27245 26901 27469 36218(1) 36218 36573  
آمریکای لاتین 122746 132473 122233 334127 342549(1) 339645 336172  
اروپای شرقی 67198 65020 89268 117310 119860 119850 119839  
اروپای غربی 16934 21268 19280 3414 10064 11353 10394  
خاورمیانه 660019 663380 692979 794595 802848 807730 804639  
مأخذ: اوپک - سالنامه آماری کشور - جدول 5-24- سالنامه آماری کشور 1395-1393
اقتباس از: داده‌های سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت (اوپک) - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما