مؤسسه و کارکنان دولت

  • اقتاس از: اقتباس از: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

کارکنان دولت (2) بر حسب نوع تابعیت از قوانین و مقرارات استخدامی و جنس (نفر)

تابع قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی(1)
جمع
شرح
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
13620 101712 115332 700448 1512855 2213303 2328635 1380
12818 90679 103497 744698 1402497 2147195 2250692 1385
0 0 91924 0 0 1961074 2052998 1390
0 0 96357 0 0 2050744 2147101 1391
0 0 119968 0 0 2164908 2284876 1392
30267 134813 165080 932680 1286817 2218487 2384577 1393
29659 132104 161763 911752 1257943 2169695 2331458 1394
32230 131887 164117 924025 1253584 2177609 2342726 1395
این تعداد افراد در نهادهای زیر مشغول به کار هستند: ریاست جمهوری - وزارت آموزش و پرورش - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت راه و شهر سازی - وزارتصنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت ورزش و جوانان - مجلس شورای اسلامی(3) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (3) - نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - سایر مؤسسات(3) (نوشته از مدیریت سایت)
1) ساير مقررات استخدامي شامل مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي و مقررات استخدامي خاص است.
2) از سال ١٣٨٠ اطلاعات ارائه شده، مربوط به ابتداي سال است.
3) شامل مجلس شوراي اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي است.
اقتباس از: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما