مؤسسه و کارکنان دولت

  • مأخذ: http://www.mehrnews.com/news/2474706/-
  • تاریخ ایجاد: 1398

تعداد دستگاه‌های اجرائی در کشور 1398

تعداد عنوان
18 عدد وزارتخانه
911 عدد مؤسسات دولتی
779 عدد شرکت‌های دولتی
42 عدد نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری
595 عدد مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی
20 عدد صندوق بازنشستگی
1236 عدد شهرداری‌ها
کلا در کشور 3601 دستگاه اجرایی و در استانهای کشور حدود 247064 اداره کل و نهاد فعال هستند.
http://www.mehrnews.com/news/2474706/-

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما