اعتصاب و زندان

مقام ایران در داشتن تعداد زندانی در بین کشورهای دیگر

        منبع آمار: سایت آفتاب نیوز
        قرائت شده در: 10.5.2017
 

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما