بهداشت - عمومی

  • اقتاس از: داده‌های صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر. دفتر آمار، فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه ای
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1385-1396

سال
بیمه شدگان مستمری بگیران  
تعداد کارگزاری
جمع کشاورزان، روستائیان، عشایر و سایر(1) تحت پوشش کمیته امداد تحت پوشش سازمان بهزیستی از کار افتاده فوتی بازنشستگی
1385 348326 342735 5427 164 3 1982 . 2684
1390 956237 775884 140670 39683 263 14722 . 3488
1391 1025149 844702 140743 39704 329 17684 . 3514
1392 1133014 947619 140838 44557 396 21170 . 3533
1393 1325307 1134286 142166 48755 882 25889 . 3579
1394 1423359 1229997 142216 51146 1987 31548 . 3581
1395 1509807 1315861 142272 51674 3128 36493 . 3582
1396 1639114 1495536 92046 51532 4411 46664 31924 1880
1- سایر در بیمه شدگان شامل اعضای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام پزشكی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین شهری ساكن در شهر های زیر ٢٠ هزار نفر می باشند.
اقتباس از داده‌های صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر. دفتر آمار، فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه ای - جدول 28-16- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395 و جدول 25-16 از سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما