بهداشت - عمومی

  • مأخذ: درگاه آمار ایران
  • تاریخ قرائت: 4.6.2018

داروخانه‌های ایران 2018

موضوع 1395 1385 نسبت افزایش/کاهش
تعداد داروخانه برای نفر 7308 9581  
تعداد داروخانه‌های کشور 10937 7358 49%
نوع داروخانه 12% شبانه روزی - ۹٪ دولتی    
داروخانه دولتی در گیلان و همدان 1%    
داروخانه دولتی در ایلام 54%    
تعداد داروخانه در سیستان و بلوچستان 16518    
تعداد داروخانه در ایلام 4795    
داروخانه‌های شبانه روزی استان مرکزی 21%    
داروخانه‌های شبانه روزی آذرباجان غربی و سمنان مرکزی 8%    
مأخذ: درگاه آمار ایران - قرائت شده در 4.6.2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما