تولد - بیماری - مرگ

  • مأخذ: http://iranjournal.org/gesellschaft/immer-mehr-psychische-erkrankungen-in-der-islamischen-republik
  • تاریخ ایجاد: 2015

افزایش بیماری‌های روانی در ایران 2015-2001

قائم مقام گذشته وزیربهداری ایران، علی اکبر سیاری در صحبت‌اش از ازدیاد بیماری‌های روانی اظهار ناراحتی کرد. او گفت:
بیماران سال 2001 بیماران سال 2008 بیماران سال 2015 جمعیت ایران
21% 34% 40% 100%
http://iranjournal.org/gesellschaft/immer-mehr-psychische-erkrankungen-in-der-islamischen-republik

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما