اعتیاد

  • اقتاس از: داده‌های ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر 1393+1395+1396
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393+1395+1396

دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم 1375 - 1396

سال جمع کل قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده مواد مخدر معتاد و مصرف کننده مواد مخدر اتباع بیگانه
1375 139502 57839 80416 1247
1385 426809 133332 289957 3520
1390 272568 252197 16789 3582
1393 354409 267396 81852 5161
1394 359095 244346 109003 5746
1395 402629 248686 147771 6172
1396 413084 241495 166389 5200
اقتباس از داده‌های ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد - جدول 6-15- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما