فحشا

  • مأخذ: از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاه/http://www.parsine.com/fa/news/168381
  • تاریخ ایجاد: 1386-1390

وضعیت روسپیگری در ایران از 1386 تا 1390

آدرس داده‌ها توضیح موضوع
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 ساله پائینترین سن درختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 تا 17 ساله میانگین سنی دختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 از 20 تا 30 سالگی به 12 تا 18 سالگی کاهش کرده است سن روسپیگری در سال 1390
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 8 هزار باند تعداد مراکز فحشا در تهران
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 300 تا 600 هزار نفر تعداد زنان تن فروش
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 10 تا 12 درصد درصد زنان متأهل خیابانی
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 20 تا 29 ساله میانگین سن زنان متأهل خیابانی
دکتر ابهری عضو مرکز پژوهش دانشگاه شهید بهشتی 67 درصد مجرد و بقیه متأهل مردان متقاضی
از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاه/http://www.parsine.com/fa/news/168381

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما