فحشا

  • مأخذ: گزارشی از مصوری منش، رییس کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری در زمینه تن فروشی از سال 1386
  • تاریخ ایجاد: 1386

گزارشی از مصوری منش، رییس کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری در زمینه تن فروشی از سال 1386

علل درصدها از 289 مورد
سابقه فرار از منزل نداشته‌اند 76%
سابقه اعتیاد 23%
سابقه زندان 12%
برای اولین بار جهت تهیه مواد 7%
به واسطه اجبار از سوی شوهر 9%
اجبار از سوی والدین 18%
   
مهمترین علل تن فروشی
بیکار و مسئول تأمین مخارج خانواده 80%
8% کارمند، %7 منشی، %4 فروشنده، %4 کارگر، %7 آرایشگر، %2 کارگر سیاه از 22 شاغل تن فروش
تنها 37%
خانواده دو یا سه نفره 31%
چهار یا پنج نفره 23%
شش نفره و بیشتر 11%
   
سطح تحصیلات تن فروشان
20 ساله بوده‌اند که در سن 15 تا 18 سالگی اولین ازدواج دائم را داشته‌اند بالا %50
مدرک ابتدائی و راهنمائي و تعداد اندکی مدرک دیپلم بالا %50
بالای فوق لیسانس 14%
تعداد بیماران ایدز در ایران 30 هزار نفر گزارش شده که به نظر می‌رسد تعداد واقعی ۳ برابر گزارش باید باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.
محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.
از هزاران کودک کار چهارونیم درصد HIV مثبت داشتند.
وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهارونیم درصد HIV مثبت داشتند.

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما