معلولین

  • مأخذ: سایت rfi
  • تاریخ ایجاد: 7.1.2019

تعداد معلولین در ایران

جمعی از معلولان ﺼﺑﺢ روز یکشنبه ۱۶ دی ‌ماه ١٣۹۸ در برابر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند.

"انوشیروان محسنی بندپی" رئیس پیشین سازمان بهزیستی، در اواخر تیر ماه ۱۳۹۷ گفت که حدود یک میلیون و ٣۵٠ ھزار معلول تحت پوشش خدمات بھزیستی ھستند.

اما "همایون هاشمی"، نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب و عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی "خانه ملت"، اعلام کرد که هم اکنون ۱۰ میلیون معلول در ایران وجود دارد که از این تعداد ۴ میلیون تن دچار معلولیت شدید و یا بسیار شدید هستند.

دبیر انجمن ژنتیک پزشکی ایران "مسعود گرشاسپی"، در اسفندماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که بالا بودن هزینه انجام آزمایشات ژنتیکی و تحت پوشش قرار نگرفتن آن توسط بیمه‌ باعث شده است که در ایران حدود ۴ تا ۵ درصد از نوزادان به صورت معلول متولد شوند.

بر طبق گفته رئیس انجمن ندای معلولان ایران "محمود کاری"، حدود ۶۴ درصد از معلولین در ایران فاقد شغلند و هر سال ۶۰ هزار تن به تعداد معلولان کشور افزوده می‌شود.

از سایت rfi

تاریخ ایجاد 7.1.2019

جمعی از معلولان ﺼﺑﺢ روز یکشنبه ۱۶ دی ‌ماه ١٣۹۸ در برابر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند.

"انوشیروان محسنی بندپی" رئیس پیشین سازمان بهزیستی، در اواخر تیر ماه ۱۳۹۷ گفت که حدود یک میلیون و ٣۵٠ ھزار معلول تحت پوشش خدمات بھزیستی ھستند.

اما "همایون هاشمی"، نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب و عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی "خانه ملت"، اعلام کرد که هم اکنون ۱۰ میلیون معلول در ایران وجود دارد که از این تعداد ۴ میلیون تن دچار معلولیت شدید و یا بسیار شدید هستند.

دبیر انجمن ژنتیک پزشکی ایران "مسعود گرشاسپی"، در اسفندماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که بالا بودن هزینه انجام آزمایشات ژنتیکی و تحت پوشش قرار نگرفتن آن توسط بیمه‌ باعث شده است که در ایران حدود ۴ تا ۵ درصد از نوزادان به صورت معلول متولد شوند.

بر طبق گفته رئیس انجمن ندای معلولان ایران "محمود کاری"، حدود ۶۴ درصد از معلولین در ایران فاقد شغلند و هر سال ۶۰ هزار تن به تعداد معلولان کشور افزوده می‌شود.

از سایت rfi

تاریخ ایجاد 7.1.2019

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما