معلولین

  • مأخذ: سایت فاکت نامه
  • تاریخ ایجاد: 1.6.1397

جمعیت معلولان ایران 1397

همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، اخیرا گفته ۱۰ میلیون نفر جمعیت معلول در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴ میلیون نفر دارای معلولیت خیلی شدید و شدید هستند. این گفته را می‌توان به صورت زیر هم بیان کرد که به ادعای نماینده مردم میاندوآب در مجلس، از هر ۸ ایرانی یک نفر دچار معلولیت جسمی یا ذهنی است.

بر اساس آمار سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۶، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول زیر پوشش این سازمان قرار داشته‌اند که بیش از نیمی از آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدیدند.

مرکز آمار ایران اما در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، به دلایل نامعلومی تعداد معلولان را شمارش نکرده است، اما آمار سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، ۷ سال پیش حدود یک میلیون معلول در ایران سرشماری شده بودند. این عدد تقریبا معادل ۱/۴ درصد کل جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰ بوده است..

اگر فرض کنیم همین نسبت در سال ۱۳۹۶ هم صادق بوده باشد، جمعیت کل معلولان ایران باید کمی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده باشد

سایت فاکت نامه

1.6.1397

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما