سخنی با پژوهشگران:

سایت‌ها و سازمان های آماری دولتی کشورهای جهان در خدمت اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقه حاکم و دولت آن کشورهاست. در نتیجه آمارها سمت داده شده هستند. لذا برای پژوهش می‌بایستی روش قیاس را در پیش گرفت. مقایسه آمارهای مختلف در یک زمینه، کمک میکند که ما با به واقعیت حرکات موضوع مورد تحقیق خود نزدیک شویم. در این سایت آماری امکان قیاس به خوبی فراهم گشته است.

 NationMaster    مرکز آمار ایران    اداره آمار آلمان    OECD
NationMaster یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.
 

جایگاه [lمرکز آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌ بر.آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.

 

اداره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است.

 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با ۳۶ کشور عضو می‌باشد که در سال 1961 جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی و تجاری جهان تأسیس شد. این سازمان  یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار مطلع می‌سازد.