نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: Statistisches Bundesamt
  • تاریخ ایجاد: 2021
  • تاریخ قرائت: 12.11.2021
نیروی کار از 15 سال به بالا در سال 2020
نرخ اشتغال نیروی کار (نفر) میزان فعالیت نرخ اشتغال مستقل
37,80% 28.025.000 42,40% 45,10%
Statistisches Bundesamt  -     
Statistisches Bundesamt 28.8.2021. قرائت در 12.11.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما